DUYURULAR
X

Kayıt Donduracak Öğrencilerimizin Dikkatine!..

06-04-2020

Yükseköğretim Kurulu Kararıyla, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında yaşadığımız küresel salgın nedeniyle ikamet adreslerine dönmek durumunda kalan öğrencilerden, bulundukları yerlerde internet erişimi, bilgisayar temini vb. olanakları sağlamakta zorlandıklarını ifade edenlerin, uzaktan devam edemedikleri dersler nedeniyle mağduriyetlerinin giderilmesine imkan tanınması amacıyla 30.04.2020 tarihine kadar ÖBS üzerinden başvuruda bulunmaları halinde kayıtları dondurulacaktır.

Alınan Yükseköğretim Kurulu Kararıyla İlgili; 

1- Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına, 

2- Bununla birlikte lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin; 

a) Tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etme imkanı bulunması durumunda tez döneminde öğretimlerine devam edebilmeleri ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında ilgili tez danışmanın görüşü alınması kaydıyla üniversite yönetim kurulunca değerlendirileceğine,  

b) Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilmesine,

c) Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel salgının etki süreci ve öğrencinin şartlarının dikkate alınmasına, tez savunma ve yeterlik sınavlarının "denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla" dijital imkanlar ile yapılabileceğine, bununla birlikte bu konuda erteleme ve kayıt dondurma imkanından da yararlanabileceğine

3. Bu kararların 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olmasına,

karar verilmiştir. 

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 31.03.2020 tarihli ve E.24625 sayılı yazısı için tıklayınız...

Kayıt Dondurma Talebinde Bulunacak Öğrencilerin Yapması Gerekenler;

1. Kayıt dondurma başvuruları ÖBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden alınacaktır. ÖBS’ye giriş yapmak için tıklayınız.

 

2. ÖBS’ye giriş yaptıktan sonra “Başvuru İşlemleri” başlığına tıklayarak “Kayıt Dondurma Başvuru” talebinde bulunabilirsiniz.

 

3. Aktif dönemde ders kaydı bulunan öğrenciler kayıtlarını dondurabilirler.

 

4. Tez döneminde bulunan öğrencilerin kayıt dondurma talepleri, tez danışmanının görüşü alınması kaydıyla üniversitemiz yönetim kurulunca değerlendirilecektir.

 

5. Bu kapsamda 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi kayıtlarını dondurmak isteyen 100/2000 YÖK Doktora Programı'na kayıtlı doktora öğrencilerinin, burs ödemeleri ile ilgili olarak "Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar"ın "Burs miktarı, süresi ve ödemeler" başlıklı 7'nci maddesinin 9'uncu fıkrasında belirtilen "Öğrenciler burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek zorundadırlar.Mücbir sebeplerle kayıt donduran öğrenciye, bu süre zarfında burs ödemesi yapılmaz, ancak eğitime başlamaları halinde bu süre bursluluk sürelerine eklenir." hükmünü göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

6. Başvurunuzun Enstitü/Üniversite Yönetim Kurulu’nda değerlendirilmesi sonrasında kayıt dondurma talebinizin olumlu veya olumsuz karşılanma durumunu ÖBS’ye giriş yaparak öğrenebilirsiniz.

 


Sağlıklı Günler Geçirmeniz Dileğiyle…


HAMİDİYE SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ